marketing svetovanje

Marketing zaposluje iz leta v leto vedno več ljudi različnih profilov

Marketing je obvezni del poslovanja vsakega podjetja, ki mora najprej ugotoviti, kaj kupci potrebujejo in kakšne izdelke si želijo. Pred leti je bil glavni cilj vsakega podjetja proizvesti čim več izdelkov z najmanj stroški v čim krajšem času. Sedaj pa se je temu pridružil še marketing, ki predstavlja vezni člen med njimi in potencialnimi kupci njihovih izdelkov ali pa uporabniki njihovih storitev. Marketing zaposluje vedno več kadrov zelo različnih profilov. Pred leti je še veljalo, da je imela večina zaposlenih na področju marketinga poklicno ali srednješolsko izobrazbo. Danes temu ni več tako. Na tem področju dela vedno več kadrov z visokošolsko izobrazbo.

Vedno več je tudi takih, ki imajo naziv magistra ali celo doktorja znanosti s področja marketinga. Obstaja cela vrsta študijskih programov, ki izobražujejo ustrezne kadre, ki so primerni za delo na področju marketinga. Zaposljivost diplomantov študijskih programov na tem področju je zelo dobra, zato ne preseneča, da visoke šole vsako leto povečajo število vpisnih mest za te programe. Zelo dober je tudi odziv mladih, ki se vpisujejo v visokošolske programe, saj se vedno bolj zavedajo, da so na tem področju zelo dobre možnosti zaposlitve. Diplomanti študijev na področju marketinga dobijo službo zelo kmalu po opravljeni diplomi.

V povprečju jim na službo ni treba čakati dlje kot le nekaj mesecev. To pa je bistveno manj v primerjavi z diplomanti drugih študijskih smeri, še zlasti družboslovnih, kjer ni nobena redkost, da so diplomanti prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje tudi po več let. Glede na trende, ki so v zadnjih letih prisotni na trgu, se še vsaj deset let ni treba bati, da bi bili strokovnjaki s področja marketinga težje zaposljivi in bi morali dalj časa čakati na zaposlitev. Pomembno pa je, da se za ta študij odločajo entuziasti, ki predstavljajo gonilno silo na tem področju.…